Aanvraag Resultatenaudit via Blik op Werk

Met dit formulier kunt u een resultatenaudit via Blik op Werk inkopen. Hiervoor gelden bovenop onze Algemene Voorwaarden een aantal aanvullende bepalingen (zie het formulier hieronder).

Na ontvangst van het ingevulde formulier zal Blik op Werk uw aanvraag handmatig verwerken en een bevestiging naar u toe mailen.

Aanvullende bepalingen

Partijen, te weten

  1. Stichting Blik op Werk, gevestigd te 3527 GV Utrecht, hierna te noemen 'Blik op Werk';
  2. ondergetekende, hierna te noemen 'Dienstverlener' 

overwegende dat

  1. tussen partijen reeds een overeenkomst bestaat;
  2. dienstverlener (mogelijk) een overeenkomst heeft met een certificerende instelling voor het laten uitvoeren van de resultatenaudit;
  3. dienstverlener met diensten die binnen de scope van het Keurmerk vallen een jaaromzet heeft gerealiseerd die niet meer dan € 249.999 bedraagt;
  4. deze aanvraag uiterlijk 2 maanden vóór eind van de lopende meetperiode ingediend wordt

komen het volgende overeen:

  1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan conform de Voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek opgezegd worden. Deze zijn als download beschikbaar via deze link.
Bedrijfsnaam:*
Vertegenwoordigd door:*
E-mail:*
Ik heb de aanvullende bepalingen gelezen en ga hiermee akkoord.*
 
*
Contact Form Powered By : XYZScripts.com